Cele fundacji

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju muzyki współczesnej, improwizowanej i eksperymentalnej oraz wszelkich form interdyscyplinarnych w sztuce.

Cele fundacji realizowane będą przez:

  • organizację koncertów, wystaw, pokazów pefrormance, festiwali, warsztatów, rezydencji artystycznych, przedsięwzięć edukacyjnych
  • propagowanie idei swobodnej improwizacji i twórczości służącej rozwojowi intelektualnemu, wolnej od obciążeń koniunkturalnych
  • wspólpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i międzynarodowymi, finansującymi działania w dziedzinach muzyki i sztukach interdyscyplinarnych
  • współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi przy realizacji projektów wymagających udział większej ilości NGO-sów
  • wspieranie artystów działających w przestrzeniach muzyki i sztuk interdyscyplinarnych

Zrealizowane projekty

2018 pobierz plik, pdf (47 kb)

2015 pobierz plik, pdf (59 kb)

2014 pobierz plik, pdf (33 kb)

Statut

Statut „MÓZG FOUNDATION - FUNDACJA MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ I FORM INTERDYSCYPLINARNYCH” z siedzibą w Warszawie

pobierz plik, pdf (34 kb)